Välkommen till Svenska leonbergerklubben

« slbk.com |   |  2019-05-19 HäSSLEHOLM |  2019-08-30/09-01 ESKILSTUNA |  2019-10-12 TIMRå |  START |

Runas vandringspris delas ut!


Rasspecial
dubbelutställning 2019-08-31 och 2019-09-01

Domare:
Lördag: Elina Haapaniemi
Söndag: Torbjörn Skaar

Anmälan öppnar våren 2019

Meny pil

Info anmälan

tom
tom

Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »